Bygdeå 700 år

Torgny Åberg berättar och visar bilder om Bygdeås spännande och tidvis dramatiska historia.

Fienden kommer från öster, så har det alltid varit och så är det än idag.

Tisdag 18 april kl 19:00

Entré med kaffeservering 50 kr

Anmälan senast 16 april till
Lotta: 070-677 34 02 eller lotta.ryden07@gmail.com

Välkomna

Årsmöte

Söndag 12 mars kl 14:00

Välkommen till årsmöte i bygdegården

Sedvanliga handlingar finns tillgängliga på årsmötet.

Vi bjuder på kaffe och semla.

Vår förhoppning är att medlemma kommer till mötet, så att vi kan diskutera hur vi ska kunna fortsätta med en aktiv bygdegård.

Anmälan senast 9 mars till lotta.ryden07@gmail.com eller 070-677 34 02

Årsmöte

Söndag den 21 februari kl 15:00

Årsmötet kommer att genomföras online. Anmälan för deltagande och för att få årsmöteshandlingar skickade till sig sker till Lotta Rydén, lotta.ryden07@gmail.com.

Skicka anmälan via e-post. Länken till årsmötet skickas ut till den adress anmälan kommit från förutsatt att vi kan verifiera att den anmälda deltagaren är medlem i föreningen. Har du redan fått e-post med kallelse till årsmötet så kan du anmäla ditt deltagande genom att svara på det.

Vi ser gärna att ni anmäler er e-post till föreningen för enklare informationsspridning vid kommande möten eller evenemang. e-postadressen används endast för detta ändamål och sprids inte vidare till någon tredje-part.