Styrelsen

Styrelsen och andra poster i Norums Bygdegårdsförening.

Namn Befattning Telefon
Lotta Rydén Ordförande 070-677 34 02
Inger Söderström Kassör, vice ordförande 072-22 33 074
Monica Nimrodsson Sekreterare 070-611 28 66
Claes Gahlin Ledamot 070-583 11 89
Eva-Mari Rosenius Ledamot 070-379 33 99
Anders Jonsson Ledamot 070-227 86 59
Helena Lindén Ersättare, valberedning 073-839 59 00
Jenny Haritz Ersättare 070-363 55 95
Birgitta Karlsson Programråd, valberedning 073-182 53 53
Lillian Bäckström Programråd, valberedning 0730-58 44 52

Stadgar

Årsmötesprotokoll