Styrelsen

Styrelsen och andra poster i Norums Bygdegårdsförening.

Namn Befattning Telefon Mobiltelefon
Lotta Rydén Ordförande 0934-33232 070-677 34 02
Inger Söderström Sekreterare, kassör 072-22 33 074
Eva Fernerud Ledamot 070-646 03 61
Claes Gahlin Ledamot 0934-312 02 070-583 11 89
Eva-Mari Rosenius Ledamot 070-379 33 99
Birgitta Karlsson Programråd, valberedning 0934-332 05 073-182 53 53
Lillian Bäckström Programråd 090-590 56 0730-58 44 52
Anders Jonsson Suppleant 070-227 86 59
Monica Nimrodsson Suppleant 0934-330 32 070-611 28 66