Styrelsen

Styrelsen och andra poster i Norums Bygdegårdsförening.

Namn Befattning Telefon
Lotta Rydén Ordförande 070-677 34 02
Inger Söderström Kassör, vice ordförande 072-22 33 074
Monica Nimrodsson Sekreterare 070-611 28 66
Claes Gahlin Ledamot 070-583 11 89
Anders Jonsson Ledamot 070-227 86 59
Mattias Wennberg Ledamot 070-287 61 50
Birgitta Karlsson Programråd, valberedning 073-182 53 53
Lillian Bäckström Programråd, valberedning 073-058 44 52

Stadgar

Årsmötesprotokoll