Ventilationsprojekt

Norums bygdegårdsförening har under året 2017 installerat en ventilationsanläggning på övervåningen i bygdegården. Detta projekt förverkligades med hjälp av medel från Jordbruksverket och EU och med bidrag från Robertsfors kommun. Dessutom har bygdegårdsföreningen tillfört egna medel.

Syftet med projektet har varit att få bättre luft så att lokalen kan användas för verksamhet där flera människor vistas. Investeringen har primärt genomförts för att förskoleverksamhet ska kunna behållas i lokaler som också nyttjas och kan nyttjas för en rad andra samlande aktiviteter.

Ventilationen har medfört att bygdegården fortsättningsvis kan nyttjas till fullo för många olika typer av verksamheter och därmed komma många i närsamhället till del. Den ger också förutsättningar för att utveckla verksamheten. Genom en väl fungerande lokal kan samvaron mellan ung och gammal likväl som gemenskap mellan de olika byarna inom denna del av kommunen stärkas. En välskött och väl fungerade bygdegård borgar för en fortsatt levande landsbygd med god sammanhållning.

eu

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.